Welkom . . .

handtekeningen ... op deze website van groep Hengelo van Amnesty International. De groep bestaat al zo'n 35 jaar, en geeft plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International. Klik hier voor meer informatie over onze groep.

De beste wensen voor 2021

~~~

van Amnesty International Hengelo

~~~~

facebook
U vindt ons ook op
Facebook

Amnesty Hengelo


Deze film is gemaakt door Radio Hengelo TV met financiële ondersteuning door de Fuldauer Stichting en de gemeente Hengelo.

Over Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Amnesty doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.


    Amnesty International is een van de goede doelen met het CBF-keurmerk.

cbflogo

Het privacybeleid van Amnesty International voldoet aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). Groep Hengelo draagt er zorg voor deze regels na te leven.
Wij danken Brok Interieur voor hun steun bij de opslag van ons materiaal.


Centrale actiepuntenActie banner