Vuurspuwer Camilo in actie

9 december 2006

Elk jaar hebben wij diverse acties ter gelegenheid van 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten. Omdat 10 december in 2006 op zondag viel, weken we dit jaar voor onze traditionele fakkelwake uit naar de dag ervoor (zaterdag 9 december), met als locatie de Brink van Hengelo. Thema van dit jaar was de internationale Amnesty-campagne "Make Some Noise Against Discrimination" waarbij wij aandacht vroegen voor discriminatie in Europa.

Fakkelwake

Ons programma zag er als volgt uit:

13.30 - 17.00: verkoopstand
15.00 - 15.30: vuurspuwer Camilo (zie foto)
15.30 - 16.30: djembé-optreden door de Djembélo's (Hengelo) en Akoma (Glanerbrug)
16.00: start fakkelwake
16.30 - 17.00: midwinterhoorns Lansink Mirreweenterhoornbloazers
17.00: einde fakkelwake (met uitloop tot 18.00)

Met dank aan scoutinggroep Jeanne d'Arc St. Patrick voor het verzorgen van het vuur, en aan Metropool voor de geluidsapparatuur.

In de media verschenen onder meer de volgende artikelen over onze fakkelwake:

Make Some Noise Against DiscriminationMake Some Noise Against Discrimination

Rond 10 december 2006 vestigde Amnesty landelijk de aandacht op discriminatie in Rusland, Slovenië en Frankrijk. Onze vrijwilligers stonden op 9 december klaar op de Brink om handtekeningen op te halen en mensen aan te sporen de actie te steunen. Dit leverde ruim 660 handtekeningen op, die zijn doorgestuurd naar de autoriteiten van de desbetreffende landen. Door de massale druk hoopt Amnesty dat de regeringen discriminatie in eigen land effectief gaan bestrijden.

Discriminatie is niet alleen een mensenrechtenschending op zich, maar kan ook de toegang belemmeren tot andere mensenrechten, zoals het recht op onderwijs, werk of gezondheidszorg. Discriminatie kan leiden tot racistisch geweld en het hanteren van ongelijke maatstaven binnen justitie en politie. Het tegengaan van discriminatie ligt dan ook aan de basis van Amnesty's werk.

Discriminatie in Frankrijk, Rusland en Slovenië
Om te vertellen over de discriminatie van de Roma in Slovenië bracht de Sloveense "Human Rights reporter" Nataša Brajdic een bezoek aan scholengemeenschap Twickel in Hengelo.

Fotoalbum

Klik hier voor foto's van de fakkelwake.

Hengelo's Weekblad, 5 december 2006

Terug naar 9 december 2006.

 Hengelo's weekblad dec 2006


Typisch Hengelo, december 2006

Terug naar 9 december 2006.

Typisch Hengelo dec. 2006