Collecte 

Elk jaar in maart gaan we de straat op voor de jaarlijkse landelijke collecte van Amnesty International. We kunnen uw hulp als collectant daarbij goed gebruiken. Hieronder leest u meer over de achtergronden en organisatie van de collecte, en hoe u zich kunt opgeven als collectant.


Waarom collecteren voor Amnesty?

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie. Om die reden ontvangt de organisatie geen geld van de overheid of van politieke groeperingen. Met bijdragen van leden en door giften, zoals tijdens de collecte, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt. Met de collecte-slogan ‘Geef om vrijheid’ wil Amnesty duidelijk maken dat vrijheid niet in alle landen vanzelfsprekend is en dat er geld nodig is om de vrijheid van mensen te waarborgen.

Collecte

Heeft u interesse om te helpen met collecteren?

Op plaatselijk niveau wordt de collecte georganiseerd door de collectecoördinator van Amnesty Hengelo. Als u zich opgeeft om te collecteren (zie onder) worden uw gegevens doorgegeven aan deze coördinator. Zij zal u dan alle gegevens aanleveren om te kunnen collecteren, zoals informatie over het ophalen en terugbrengen van uw collectebus, en informatie over uw collectegebied.

Tenzij in overleg met u anders wordt bepaald, krijgt u een collectegebied toegewezen dat in uw eigen buurt ligt. Binnen dit gebied mag u zelf weten waar, wanneer en hoelang u wilt collecteren. Het collecteren vergt net zoveel tijd als u er zelf in wilt steken. Wij zijn blij met iedere inspanning, al is het maar een uurtje, en vinden het belangrijk dat we ons met zijn allen inzetten voor de mensenrechten.

Samen met een vriend of vriendin collecteren is vaak gezelliger. Weet u nog iemand die ook wil collecteren? Laat diegene zich dan ook aanmelden als collectant. Bij de coördinator kunt u aangeven dat u samen wilt lopen.

Wilt u meehelpen? Dan kunt u hier een aanmeldingsformulier invullen:

https://www.amnesty.nl/steun-ons/collecte/geef-om-vrijheid-en-meld-je-aan-als-collectant


Resultaten collecte Hengelo 2003-2020

geld tellen 2012Hieronder ziet u een overzicht van de collecteopbrengsten en het aantal collectanten in Hengelo over de  jaren heen. Van de opbrengsten is 25% bestemd voor lokale activiteiten van Amnesty International Hengelo; de overige 75% gaat naar de landelijke organisatie.

Collectejaar Opbrengst Collectanten
2003 €4.192,99 35
2004 €4.796,51 42
2005 €4.912,75 46
2006 €5.098,19 50
2007 €7.588,91 77
2008 €6.290,19 62
2009 €7.438,17 80
2010 €9.097,76 107
2011 €7.971,73 85
2012 €8.736,03 101
2013 €9.668,60 115
2014 €8.452,47 111
2015 €7.584,03 93
2016 €7.170,02 89
2017 €6.250,14 72
2018 €6.416,99 77
2019 €6.163,41 71
2020 €4.931,07 60
2021€1.380,0018 (online)
2022€6.972,0458

Hengelo's Weekblad, 20 februari 2007

krantenartikel