Schrijfwerk

Ook in deze moderne tijd is het schrijven van brieven nog steeds een van de belangrijkste actiemiddelen van Amnesty International. Daarvoor maken wij ook gebruik van digitale communicatievormen zoals e-mail.

Waarom brieven schrijven? schrijven

 In veel landen komt het helaas nog steeds voor dat mensen opgepakt en gevangen genomen worden vanwege datgene waar zij voor staan. Dit kan het geloof of een politieke overtuiging zijn, maar het gaat ook om mensen zoals u en ik, die zich bijvoorbeeld aanmelden bij een vereniging die opkomt voor schending van mensenrechten. Veel van die mensen worden gemarteld of vermoord, of ze "verdwijnen" zonder spoor. Onze groep komt daartegen in actie, omdat wij in een land wonen, waarin wij wel alle vrijheid hebben en de mogelijkheid hebben om deze mensen te steunen. Protestbrieven versturen betekent dat 1 op de 3 mensen die ten onrechte vastzitten vrijkomt!

Resultaten 

Schrijven is een effectieve vorm van actievoeren. Uit ervaring blijkt, dat schrijfacties - samen met sms- en e-mailacties - succesvol kunnen zijn. In het verleden werd in 1 op de 3 gevallen een gevangene vrijgelaten of beter behandeld dankzij deze acties.

Hoe kom ik aan voorbeeldbrieven?


De schrijfmappen: helaas verleden tijd

mappenJarenlang hebben wij in Hengelo gewerkt met een systeem van schrijfmappen waar iedereen aan mee kon doen. Elke maand ontvingen de schrijvers in het schrijfmappennetwerk een fysieke map met voorgeschreven brieven in hun brievenbus. De brieven hoefden alleen nog ondertekend en verstuurd te worden, waarna de map werd doorgegeven aan het volgende adres. Helaas hebben we in september 2020 moeten besluiten om het schrijfmappennetwerk definitief stop te zetten, vanwege corona en vacatures in onze werkgroep.

Wel willen we graag het emailnetwerk weer opstarten, waarin de deelnemers maandelijks de voorbeeldbrieven per email ontvangen. Daarvoor hebben wij een vacature. Heeft u belangstelling om het Hengelose emailnetwerk weer nieuw lezen in te blazen? Neem dan contact met ons op!