bloemen voor Oekraïne in Hengelo

Welkom . . .

... op deze website van groep Hengelo van Amnesty International, die plaatselijk invulling geeft aan het werk van Amnesty International. Klik hier voor meer informatie over onze groep.

facebook
U vindt ons ook op
Facebook

Collectanten gezocht

Van 12 t/m 18 maart vind de landelijke collecte plaats van Amnesty International. Wilt u meehelpen als collectant in Hengelo? Lees hier meer.

Oekraïne en Rusland: oorlog vol mensenrechtenschendingen

In de vroege ochtend van 24 februari 2022 vielen Russische troepen vanuit de Krim, Belarus en het oosten Oekraïne binnen. Sindsdien heeft Amnesty nieuws over ernstige mensenrechtenschendingen. Lees hier meer.


Over Amnesty International

Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actie gevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden,zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaatverder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privé-sfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in.
Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder Amnesty’s mandaat.

    Amnesty International is een van de goede doelen met het CBF-keurmerk.

cbflogo

Het privacybeleid van Amnesty International voldoet aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG).
Wij danken Brok Interieur voor hun steun bij de opslag van ons materiaal.

Centrale actiepuntenActie banner