bloemen voor Oekraïne in Hengelo

Welkom . . .

... op deze website van groep Hengelo van Amnesty International, die plaatselijk invulling geeft aan het werk van Amnesty International. Klik hier voor meer informatie over onze groep.

facebook
U vindt ons ook op
Facebook

Rusland, stop het geweld in Oekraïne!

Op dit moment vindt er een verschrikkelijke oorlog plaats in Oekraïne. Op 24 februari vielen Russische tanks het land binnen. Sindsdien zijn er al honderden burgers omgekomen, onder wie kinderen. Amnesty-onderzoekers vonden onweerlegbaar bewijs dat de Russische troepen het internationaal oorlogsrecht en mensenrechten schenden in Oekraïne. Dit moet zo snel mogelijk stoppen. En de verantwoordelijken moeten worden berecht.
Wat kunt u doen? Teken onderstaande petitie.

Roep de Russische autoriteiten op het geweld te stoppen, burgers te beschermen en het internationaal recht te respecteren. Teken de petitie!


OPBRENGST COLLECTE

Alles bij elkaar is in de straatcollecte in Hengelo €6.972 ingezameld voor Amnesty International.

Collectanten en gulle gevers bedankt!

Over Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Amnesty doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om ze tegen te gaan en te voorkomen.


    Amnesty International is een van de goede doelen met het CBF-keurmerk.

cbflogo

Het privacybeleid van Amnesty International voldoet aan de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG).
Wij danken Brok Interieur voor hun steun bij de opslag van ons materiaal.

Centrale actiepuntenActie banner